Tưởng Niệm Hoàng Sa – Trần Duyên Nguyệt Cầm

Tưởng Niệm Hoàng Sa – Trần Duyên Nguyệt Cầm

Hoàng Sa tưởng niệm mỗi năm
Linh hồn tử sĩ về thăm lễ này
Đền Hùng hạnh phúc sum vầy
Nén nhang sưởi ấm ngất ngây tấm lòng
Vong thân vị quốc hoài mong
Người dân đất Việt sống trong vẹn toàn
Anh hùng bẩy bốn rền vang
Nhớ ơn anh mãi lòng mênh mang sầu
Mong sao tranh đấu nhiệm màu
Hoàng Sa trở lại lòng đau xóa nhòa
Trần Duyên Nguyệt Cầm
Trần Duyên Nguyệt Cầm