Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam sắp đến Little Saigon

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam sắp đến Little Saigon

Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink. (Hình: Hoàng Đình Nam/Getty Images)

GARDEN GROVE, CA (NV) – Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal (CA-47), đồng chủ tịch Ủy Ban Quốc Hội Về Việt Nam (Congressional Caucus on Vietnam) sắp có buổi gặp gỡ và trao đổi với ông Daniel J. Kritenbrink, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, vào Thứ Tư, 19 Tháng Hai, 2020, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa tại Đại Học Cộng Đồng Coastline College, 12901 S. Euclid Street, Garden Grove, CA 92840.

Buổi gặp gỡ được sự đồng tổ chức của các dân biểu Liên Bang Lou Correa (CA-46), Harley Rouda (CA-48), và Katie Porter (CA-45), với sự hợp tác của đại học Coastline College.

Đại Sứ Daniel J. Kritenbrink là vị đại sứ Hoa Kỳ thứ bảy tại Việt Nam, phục vụ từ Tháng Mười Một, 2017 đến nay.

Trong buổi gặp gỡ này, ông Kritenbrink sẽ trình bày đến cộng đồng những công việc quan trọng hiện nay của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, cũng như những thành quả và thử thách trong quan hệ song phương Mỹ-Việt trong suốt 25 năm qua. Đồng thời, ông cũng sẽ trình bày về các vấn đề quan trọng đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt như nhân quyền và các đề tài khác.

Ngoài Dân Biểu Alan Lowenthal, trong buổi nói chuyện sẽ có các dân biểu Hoa Kỳ khác như Lou Correa, Harley Rouda, và Katie Porter.

Buổi gặp gỡ được mở rộng cho cộng đồng và vào cửa tự do.

Vì chỗ ngồi có giới hạn, xin quý vị vui lòng đến sớm. Để biết thêm chi tiết hoặc để ghi danh trước, xin quý vị liên lạc số điện thoại (714) 243-4088 hoặc email: rsvp.lowenthal@mail.house.gov(ĐG)