Văn Nghệ Cuối Tuần- Hương Xa

NHạc Sĩ Lịch Đường Trần

Nhạc Cuối Tuần : Hương Xa

 Hát cho Mình – Cho Người – cho văn nghệ và cho tha nhân. Nơi gặp gở cuả những tấm lòng mang tâm sự – mang hoài bảo … muốn làm đẹp cuộc đời .

 *Với nhà Thơ Phong Trần- Hawaii

*- Nhạc sĩ : Lịch Đường Trần -Hawaii 

*Các ca sĩ trẻ  phương xa : Thất Sơn- Minh Khoa -Khánh Linh – Tuấn Công -Xuân Trường.

 

1- Chuyện Tình Buồn -thơ Phong Trần -Nhạc: Lịch Đường Trần – Ca sỉ: Thất Sơn

 

2- Tập Ảnh Cũ- Thơ: Phong Trần -Nhạc: Lịch Đường Trần- Ca sĩ :Minh Khoa

 

3-Nợ Tình -Thơ: Phong Trần -Nhạc: Lịch Đường Trần – Ca slĩ : Khánh Linh

 

4-Ôm Đa Ngỡ Tình – Thơ: Phong Trần- Nhạc: Lịch ĐườngTrần – Ca sĩ :  Tuấn Công

 

5- Ôi Sen Đai – Nhạc Lịch Đường Trần – Ca sĩ : Xuân Trường