Luật xử dụng Real ID khi lên máy bay bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay 22/01

Luật xử dụng Real ID khi lên máy bay bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay 22/01

Bắt đầu từ ngày hôm nay 22 tháng 01 2018, tất cả các hành khách xử dụng bằng lái xe do tiểu bang cấp không đúng theo tiêu chuẩn của luật Real ID (và nếu tiểu bang đó chưa được cấp phép gia hạn của chính phủ liên bang) thì quý vị cần phải xử dụng một loại căn cước cá nhân khác, để có thể lên máy bay khi di chuyển trong nội địa Hoa Kỳ, hoặc vào căn cứ quân sự, hoặc vào các văn phòng liên bang.

Tính đến nay, những tiểu bang  có tô màu vàng mà quý vị thấy trên màn hình là những tiểu bang được gia hạn xử dụng bằng lái xe, để có thể qua các cổng phi trường để bay trong nội địa, vì đây là những tiểu bang đã được phép gia hạn cho đến ngày  1 tháng 10, 2020. Các tiểu bang đó là California, Oregon, Washington State, Idaho, Minnesota,  North Dakota, Montana, Oklahoma, Louisiana,  Missourie, Illinois, Kentucky, Michigan, South Carolina, Virginia, Pennsylvania, New York, và Maine.

Những tiểu bang màu xanh lục trên màn hình là những tiểu bang đã cấp bằng lái xe theo tiêu chuẩn của Real ID, nên quý vị không cần đến nha lộ vận DMV để đổi lại. Cư dân của các tiểu bang được gia hạn có từ đây đến ngày 1 tháng 10, 2020 để ra DMV xin Real ID. Nếu sau ngày 1 tháng 10, 2020, quý vị không có Real ID thì quý vị phải dùng passport, thẻ ID của quân nhân, thẻ xanh, passport nước ngoài, ID quân đội Hoa Kỳ, hoặc bất cứ giấy tờ gì mà Cơ Quan An Ninh Giao Thông TSA chấp thuận, những loại giấy tờ đó vẫn được chấp nhận để lên phi cơ.

Đạo luật REAL ID năm 2005 của liên bang được thông qua để đáp ứng với các cuộc tấn công khủng bố 11 tháng 9. Để biết thêm thông tin về Đạo luật REAL ID, quý vị truy cập vào trang web của Bộ Nội An Hoa Kỳ.

Nhiều người hỏi họ có cần phải làm lại bằng lái xe theo Đạo luật REAL ID không, câu trả lời là tùy ý quý vị. Riêng đối với quý vị đang sống tại các tiểu bang được phép gia hạn, ngay lúc này quý vị không cần hối hả tới DMV gần nhà quý vị để làm ngay.  Chẳng hạn như trường hợp của tiểu bang California, quý vị có thể sử dụng bằng lái xe California hợp lệ hoặc ID hợp lệ để lên những chuyến bay thương mại, hoặc vào các văn phòng liên bang an toàn từ nay tới ngày 1 tháng 10 năm 2020.

Xin nhắc lại REAL ID chỉ cần khi lên máy bay, hoặc vào căn cứ quân sự, hoặc vào các văn phòng liên bang. Quý vị không cần bằng lái xe tuân thủ theo REAL ID của liên bang khi lái xe, đi bầu, nộp đơn xin trợ cấp liên bang, vào bưu điện, vào bệnh viện hoặc vào các trung tâm cấp cứu.

Tường Thắng / SBTN