Ảnh hài sự khác nhau giữa Tết xưa và nay

Ảnh hài sự khác nhau giữa Tết xưa và nay

Lì xì ngày Tết dường như đó không còn đơn giản là trao sự may mắn nữa.

Lì xì ngày Tết dường như đó không còn đơn giản là trao sự may mắn nữa.

Nay chỉ cần ra chợ là thứ gì cũng có.

Nay chỉ cần ra chợ là thứ gì cũng có.

Tết nay đã không còn nhiều những hình ảnh đàn ca thế này.

Tết nay đã không còn nhiều những hình ảnh đàn ca thế này.

Hái lộc đầu năm cũng đã khác xưa rất nhiều.

Hái lộc đầu năm cũng đã khác xưa rất nhiều.

Còn đâu cái Tết xưa với đầy những dòng người đi bộ.

Còn đâu cái Tết xưa với đầy những dòng người đi bộ.

Không ít người sẽ buồn ngày Tết vì máu cờ bạc của mình.

Không ít người sẽ buồn ngày Tết vì máu cờ bạc của mình.

Giờ việc chúc Tết vô cùng đơn giản.

Giờ việc chúc Tết vô cùng đơn giản.

Nhiều người chọn cho mình cách đi du lịch thay vì ở nhà đón Tết.

Nhiều người chọn cho mình cách đi du lịch thay vì ở nhà đón Tết.

Không phải cái gì cần là có ngay sẽ vui.

Không phải cái gì cần là có ngay sẽ vui.

Giờ còn được bao nhiêu người ở nhà đón giao thừa?

Giờ còn được bao nhiêu người ở nhà đón giao thừa?

Bác Ba Phi tổng hợp