Pechanga Casino Resort

Pechanga Casino Resort

 

Address45000 Pechanga Pkwy, Temecula, CA 92592

Nơi lý tưởng :cho Giải Trí – Nghĩ Hè – Họp Bạn  – Nơi thuận tiện, an toàn đầy đủ tiện nghi.