Bài Thơ: Nếu Hôm Nay- Trang Châu

Một bài thơ thật hay và đầy nghĩa khí của BS. Nhảy Dù Lê Văn Châu đăng trên trang Văn Bút. Nay xin chia xẻ với tất cả quý ACE bài thơ còn bốt khói trên đầu ngọn bút, thay vì trên đầu cây súng.

Cám ơn BS. Lê Văn Châu.

Nếu Hôm Nay

 

              Gởi thế hệ trẻ đang đấu tranh tại quê nhà

nếu hôm nay

tôi còn hai mươi tuổi

tôi sẽ về

dù gió sáng mưa đêm

tôi sẽ về

chia sớt với anh chị em

niềm tin cùng hệ lụy

tôi sẽ về

ngày đi đêm nghỉ

tôi sẽ về

bằng khối óc con tim

tôi sẽ về

góp trắng thay đen

nghiêng vai cùng gánh vác.

   ***

tuổi đời tôi

dù hai mươi nhân bốn

tôi vẫn hứa với lòng

chia bốn làm hai mươi

để tấm thân già

tìm sức sống thanh niên

đứng cùng anh chị em

đối đầu với ươn hèn, bạo lực

đứng cùng anh chị em

trong giờ phút vươn lên

của hồn thiêng sông núi

      ***

các anh chị em ơi

từ Nam Quan đến mũi Cà Mau

trên cao nguyên xuống vùng biển đảo

nơi phố thị về chốn thôn quê

bất cứ nơi nào

có anh chị em

nắng đội trên đầu

mồ hôi tẩm trán

nhân danh Tổ Quốc

lên án lũ tội đồ

bán nước cầu vinh

cho hồn tôi theo với.

 

Trang Châu

29-06-2018