Văn NGhệ Địa Phương – Gót Chinh Nhân- Tam Ca Ba Mau áo Lính

Tam ca Ba Mau Áo Lính

Diệu Kim – Khánh Mây- Hoài Hương

Bài hát: Gót Chinh Nhân