Bài hát : Corona – Nhạc Kim Dung – ca sĩ: Thùy Anh

 

Bài hát : Corona- KIm Dung

Nhac Kim Dung – Ca sĩ: Thùy Anh – Hòa Âm : Tương Nhuệ

Bài hát CORONa . Nhạc sĩ :Kim Dung dùng âm điệu diễn tả . Đây  chỉ là những cảm xúc rời rạc của  người  nghệ sĩ trong vấn nạn chung.
Kim Dung
CORONA – Kim Dung
Trình bày: Thùy Anh