Bài hát Lời cám ơn -Nhạc Ngô Thụy Miên

Bài hát Lời Cám Ơn -Nhạc Ngô Thụy Miên- Lời :Hạ Đõ -Bích Phương -Trần Học hát