Bài Thơ Sống Còn -Tác Giả Trần Duyên San Diego- Hoài Hương: Diễn Ngâm

Bài Thơ: Sống Còn

( Tác Giả: Trần Duyên San Diego)

Hoài Hương- San Diego- Diễn ngâm.

Ngày 10-6-2018. Ngày biểu tình cả nước VN chống Đăc Khu Kinh Tế và Luật An Ninh Mạng .

 

Máu hồng tuôn chảy thành dòng

Đốt nén hương lòng máu, nóng sôi lên

Xót xa dân Việt vùng lên

Vì đâu nên nổi,  oan khiên thế này

Bịt mồm bịt mắt bịt tay

Luật an ninh mạng thất là phi nhân

Em tôi mắt lệ rơi dần

Chảy vào tâm tối, lầm than ngục tù

Có mắt mà cũng như mù

Có tai mà điếc miệng vờ như câm

Cam tâm nô lệ ngoại xâm

Hơi quân bán nước Đẵc Khu cho Tàu

Bản đồ nước Việt còn đâu

Còn trên thế giới vàng son dân mình

Một lòng chiến đấu tâm linh

Biểu tình chống đối bình minh rạng ngời

Ai ơi, đừng có hững hờ

Hãy cùng đứng dậy sáng ngời đấu tranh

Đấu cho hy vọng còn xanh

Còn hơn chịu nhục vây quanh đọa đày.

Trần Duyên San Diego.

 

 

Hinh Nguyễn Quí Lâm Trình bày ca khúc