Bán đất làm “đặc khu” ? Chớ dại

Bán đất làm “đặc khu” ? Chớ dại

Fb. Ngô Nhật Đăng|

Ngân sách cạn kiệt, chi nhiều hơn thu. Ngân hàng toàn hồ sơ nợ xấu khó đòi, chứng khoán kênh huy động vốn thì đỏ lòm, bất động sản thì…nằm im bất động vv…Làm sao giờ ?

Người ta có hai cách : Một là nhà nước mua lại nợ (như nước Mỹ), dân tài chính gọi là Bail – in, hoặc là xù nợ (Bail – out) như một xứ nhỏ bé ở châu Âu (quên tên), nhưng ở xứ này, đầu tư lớn nhất lại là các đại gia Nga có chút mùi Mafia, nên bị xù, mất tiền cũng ít được thương xót. Thậm chí còn bị rủa: “Đáng đời”.

Việt Nam thì khó, mua nợ thì không có khả năng, xù nợ thì cũng …không nốt. Nghe nói nhà nước định trả nợ những người đã cho vay từ hồi 1945 (ông Hồ cũng hứa thế, sau cái Sắc lệnh phát hành công trái). Nghe mà mừng…hụt.

Tốt nhất và dễ làm hơn cả là trả lại nhà, tài sản cho những người bị “trưng thu” ở HN sau 54 và SG sau 75 (toàn quốc tính sau), việc nhỏ nhất làm trước đã. Đảm bảo uy tín của đảng sẽ vượt số âm như hiện nay. Khỏi phải “đốt lò” phanh phui chuyện “nâng” đủ thứ không riêng “điểm”, những chuyện “xưa như chế độ”, chỉ vì bây giờ nhờ FB đốt nhà nên mới lòi mặt… Diễm. Cũng chẳng phải là mới mẻ gì, Tiệp Khắc cũng trả lại tài sản cho những “nạn nhân của CS” dù phải 30 năm mới hết nợ, nhưng dân ai cũng bằng lòng.

Bán đất làm “đặc khu” ? Chớ dại, đó là hành động châm đóm hút thuốc lào bên cạnh thùng thuốc súng./.