Ban Nhạc Chuyên Nghiệp Mystique Band San Diego

(Toàn Ban Nhạc Mystique Band)

Ban Nhạc Trẻ Chuyên Nghiệp  MYSTIQUE BAND

 

Đài Tiếng Nước Tôi San Diego và tntmediasandiego.com. Trân trọng giới thiệu: ban nhạc  Trẻ chuyên nghiệp MYSTIQUE BAND

Ban nhạc chuyên đảm trách về ca nhạc, văn nghệ, trong mọi trường hợp:-Ca nhạc -Dạ Vũ -Họp Bạn – Sinh Nhật -Lể Hội – Nhạc Thính Phòng, tại  Cộng Đồng San Diego và các nơi khác.

Ban nhạc MYSTIQUE BAND  đảm trách :-FULL BAND- MINI BAND -ONE MAN BAND, hay tuỳ theo nhu cầu cuả quí khách. Với Âm thanh – Ánh sáng tuyệt hão cho DJ.

Bảo đãm sẽ làm hài lòng cho quý khách . 

Xin Liên lạc với Nhạc Trưởng Chí Thái (858) 232- 9759

Quí vị có thể vào trang we < https://www,facebook.com/vmystiqueband/> để  xem thêm chi tiết hay vào trang web < tntmediasandiego.com>

Vui Vẻ – hài Lòng -MYSTIQUE BAND trân trọng kính mời .