Ca khúc : Từ Đó khuôn Nguôi – Nhạc Tuần Khanh – Vũ Khanh hát

Từ Đó Khuôn Nguôi

Nhạc Tuấn Khánh

 ca sĩ: Vũ Khanh