Ca sĩ hải ngoại hát “Chúng Đi Buôn”

Chúng Đi Buôn

 

Ca sĩ hải ngoại hát “Chúng Đi Buôn” phản đối CSVN bán nước

 

 Nhạc Sĩ: Phan Văn Hưng

Hoan Hô các bạn Ca sĩ Trung Tâm Asia

Chúng Đi Buôn

Đàn và hát Phan Văn Hưng