Cáo Phó ; ông CHÂU Thiếu HÙNG

Cáo Phó

 

Ông CHÂU THIẾU  HÙNG

 

Phân Ưu

Chúng tôi đại diện các  các Bằng HữuCác Hôi Đoàn tại San Diego , Vừa được tin Cụ Ông Châu Thiếu Hùng, sanh ngày 24 tháng 9 năm 1932 tại Triều Châu, Quảng Đông, Trung Quốc . Vãng sanh lúc 11 giờ tối ngày 12 tháng 2 năm 2020.( nhầm ngày 19 tháng Giêng năm Canh Tý , tại San Diego , California Hoa Kỳ .

Hưỡng thọ 89 tuổi.

Cụ  Ông Châu Thiếu Hùng  là thân phụ của bà Châu Tú Phương ,Chồng Ông Lý Hồng Cường, chủ nhận Tiệm Vàng Kim Mỹ – San Diego.

Chúng tôi các Thân Hữu – các Hội Đoàn tại San Diego đồng  thành kính chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh Cụ Ông Châu Thiếu Hùng được sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc  .

Ông Trọng Nghĩa,  Giám Đốc đài Tiếng Nước Tôi /SD và Ban QuảnTri TNT-  Bà Đặng Kim Trang,  Chủ Tịch Cộng Đồng VN/SD –Ông Trần Văn Hoạch, Hội Trưởng hội Đền Hùng – Ông Nguyễn Lực , Hội Trưởng Câu lạc Bộ Hùng Sử Việt – Trần Mưu – Cơ sở Việt Tân SD –Ông Hoàng Văn Nhạn , Chủ Tịch Liên Hội Chiến sĩ VNCH/SD- Ông Nguyễn Thế Sử , Chủ Tịch Little Saigon Foundation – Ông Nguyễn Minh Đường , Liên Minh Quang Phục VN- Ông Dương Hồng , Hội Trưởng ,Hội Hải Quân Hàng Hải/SD – Ông Cù Thái Hòa , Hội Trưởng, hội Ái Hữu  Không Quân SD.- Ông Vũ Đình, Hội Trưởng, Hội Nhảy  Dù SD.

Đồng Thành Kính Phân Ưu.