Cáo Phó Ông Micae Lê Văn Tống ,Pháp Danh Chính Nhân,tức Không Quân Ó Đen Lý Tống

Cáo Phó Ông Micae lê Văn Tống ,Pháp Danh Chính Nhân, tức Không Ó Đen Lý Tống

Phân ưu

Chúng tôi vừa được tin buồn ông Micae Lê Văn Tống, pháp danh Chính Nhân, tức Không Quân Ó Đen Lý Tống

Sanh ngày 1 tháng 9 năm 1945 tại Huế- Thừa Thiên- Việt Nam.

Vừa mãn phần lúc 9 giờ 16 phút tối ngày 5 tháng 4 năm 2019

(Nhầm ngày 1 tháng 3 năm Kỷ Hợi ) tại San Diego , California, Hoa Kỳ .

Hưởng Thọ 74 tuổi.

Chúng tôi thay mặt các Hội Đoàn tại SD:

Hội Đền Hùng San Diego – Hội Trưởng ,Trần Văn Hoạch

-Cộng Đồng VN/SD – Chủ Tịch, Đặng Kim Trang

– Liên Hội Chiến sĩ VNCH/SD –Chủ Tịch, Hoàng Văn Nhạn

-Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt – Hội Trưởng, Nguyễn Văn Lực

-Hội Hải Quân Hàng Hải VNCH/SD – HT Dương Hồng

-Cở Sở Đảng Việt Tân /SD- ông Trần Mưu

-Tổ Chức Little Saigon Foudation – Ông  Nguyễn Thế Sử .

– Đài Tiếng Nước Tôi SD .Trọng Nghĩa

Đồng Thành kính phân ưu cùng tang quyến và hội Ái Hữu Không Quân  VNCH-SD .

Nguyện cầu cho hương linh ông Micae Lê văn Tống , pháp danh Chính Nhân, tức Không Quân Ó Đen Lý Tống , sớm an hưỡng  đời đời nơi cõi Vĩnh Hằng .

 

 

Phân Ưu –

Hội Thánh Micae Siu Mỹ Việt .

Chúng tôi đồng thành cầu nguyện cho:

Tân Tòng Micae Lý Tống .

Sớm được đón nhận về nơi an nghĩ cuối cùng.

Hưỡng được nhiều Hồng Ân -Linh Thiêng- Mầu Nhiệm cao quí  nhất.

Đại Diện : Hoàng Đắc Bình.

ĐiệnThoại 858- 380-6914