Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Vùng Little Saigon San Diego- Cà Phê Đà Lạt

Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Vùng Little Saigon San Diego.

Đà Lạt Cà Phê Restaurant, đã mở cửa đón nhận qúy vị yêu văn nghệ, giải trí, hát cho nhau nghe

.Chương trình thật thoải mái, vui tươi.

Chương trình mở ra cho quí vị cao niên và các bạn trẻ.

Nơi gặp gở :thân  mật – an toàn, nối kết những tâm hồn cho nhau, để nhớ lại những ngày xưa thân ái.

 

Tin vui về Văn Nghệ Giải trí San Diego

Đ

Thứ nhất: Vào mổi chiều Thứ 7 từ 2 giờ Chiều đến 7 giờ tối : Chương trình Văn Nghệ Hát Cho Nhau Nghe : Với tân Nhạc -Cổ Nhạc- Dạ Vũ  và tâm Tình  tại Cà Phê Đà Lạt :L Địa Chỉ

4538 University Ave. Suite #H San Diego CA 92105

 Điện Thoại: 619- 278 -1426.

Thứ 2: Vào mổi tối Thứ Sáu từ 2 PM đến 7PM.

Một chương trình văn nghệ tên: Câu Lạc Bộ ” Người Vợ Lính -Người Yêu Của Lính” . Tất cả nhầm nối kết, yễm trợ, thiết thực cho những người vợ lính- Người Yêu của Lính và Ủy lạo cho các Thương Phế Binh tại Việt Nam.

Đến với Đà Lạt Cà Phê và Restaurant, với tất cả thoải mái và tấm lòng cho nhau. Có với nhau kỹ niệm và cảm  thấy thật gần.

Theo đề nghị tích cực của những gia đình Người Lính VNCH. Một ngân khoản đóng góp nhỏ hàng tuần , nhầm ủy lạo yễm trợ tinh thần cho các thương phế binh tại quê nhà.

Xin đến với Cà phê Đà Lạt để có nhau, cho nhau những thoải mái , yêu thương , thân ái cuối tuần . Điện Thoại 619- 287 1426.