Chính phủ Áo đóng cửa một số đền thờ Hồi Giáo

Chính phủ Áo đóng cửa một số đền thờ Hồi Giáo

Một đền thờ Hồi Giáo ở Vienna, Áo, bị đóng cửa. (Hình: AP Photo/Ronald Zak)

VIENNA, Áo (NV) — Chính phủ Áo dự trù sẽ đóng cửa bảy đền thờ Hồi Giáo và trục xuất hàng chục thầy tế, trong bước đầu của chiến dịch chống thành phần Hồi Giáo quá khích cũng như các nơi được tài trợ từ các chính quyền ngoại quốc.

Chính phủ liên hiệp mới ở Áo, gồm các đảng phái có khuynh hướng bảo thủ và cực hữu, lên cầm quyền sau khi có sự lo ngại của cử tri quốc gia này về làn sóng di dân và muốn ngăn chặn để không  có thêm người tị nạn đến nơi đây, theo bản tin Reuters.

Biện pháp mới nhất được đưa ra tiếp theo luật về Hồi Giáo ban hành năm 2015, theo đó cấm việc tài trợ của ngoại quốc cho các nhóm tôn giáo trong nước, đồng thời cũng buộc các tổ chức Hồi Giáo phải có sự “hướng dẫn theo chiều hướng tích cực về quốc gia và xã hội Áo.”

“Các nhóm chính trị Hồi Giáo tạo ra xã hội hoạt động song hành và sự quá khích không có chỗ đứng trong quốc gia chúng ta,” theo lời Thủ Tướng Sebastien Kurz.

Áo có khoảng 8.8 triệu dân, với chừng 600,000 người theo Hồi Giáo, phần lớn gốc Thổ Nhĩ Kỳ, cũng theo tin Reuters. (V.Giang)