Con Có Một Tổ Quốc- ĐHY Phanxico Xavier Nguyễn Văn Thuận – Nguyễn Quý Lâm hát

Nhạc bản : Con Có Một Tổ Quốc- DHY  Phanxico Xavier Nguyễn Văn Thuận

 

Nhạc : Trần Thế

Giọng Hát : Antôn Nguyễn Quý Lâm 

 

Video: