Cuộc chiến đàn bà

Cuộc chiến đàn bà

Tây Tạng dưới gót giày Trung Cộng

Phạm Văn Hải FB

Vì chính sách 1 con, Trung Quốc đang dư hàng trăm triệu đàn ông. TQ biến ngay điểm yếu này thành điểm mạnh để xâm chiếm Việt Nam.

Theo chiến lược di dân, TQ đưa những người đàn ông ế vợ sang VN tìm vợ, qua nhiều kênh như du lịch, hợp tác lao động, nhà đầu tư… hỗ trợ cho mỗi đối tượng này một số tiền khoảng từ 5.000 USD đến hàng trăm ngàn USD.

Lẫn trong đám người này là các nhân viên an ninh và quân nhân TQ. Đây là cuộc xâm lược mềm nên chỉ số ít người VN nhận biết.

– Quảng Cáo –

Đàn ông TQ tới khắp mọi nơi ở VN. Việc đầu tiên là qua các cơ sở môi giới, tiếp cận, làm quen với gái Việt. Chỉ cần 1 tuần là họ đã có gái Việt vì nhiều phụ nữ VN nghèo, thất nghiệp, cần tiền, sẵn sàng kết hôn dưới nhiều hình thức. Tiếp theo, người TQ sẽ bỏ ra một số tiền để mua đất, nhà, doanh nghiệp cho cô bồ (vợ) đứng tên, rồi họ tiến hành thành lập Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh với gái Việt mà địa chỉ pháp nhân là mảnh đất, nhà, DN đó với tỷ lệ vốn pháp định cao thuộc về phía TQ, đúng theo luật Doanh nghiệp, luật Đầu tư của VN.

Vậy là người TQ có đủ cơ sở pháp lý để sống, làm việc, mua nhà đất, cưới vợ, sinh con, đưa người TQ khác tới VN làm việc… lại cưới vợ… đẻ con…

Khi người TQ đạt đến số lượng lớn, TQ sẽ có chính sách áp đặt, chi phối VN.

Đàn ông nghèo, thất nghiệp của VN sẽ bị khốn cùng, ế vợ, tuyệt vọng, bị bán sang nước khác làm culi.

Cuộc xâm chiếm gái cùng với các cuộc chiến trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự với sự tiếp tay của Việt gian và người Việt ham tiền sẽ biến VN thành thuộc địa của TQ.

Cũng như Tây Tạng, người Việt sẽ bị đồng hóa, bị đầu độc, bị nô dịch ngay trên quê hương mình dẫn đến nguy cơ diệt vong.

Cứ u mê, tự sướng, ăn chơi
Cứ làm giàu, cứ yên phận đời
Cứ tin đất nước nhất mọi thời
Là Tây Tạng nếu không đổi mới