Đại Nhạc Hội Cám Ơn Thương Phế Binh VNCH kỳ Thứ 12 . ngày Chủ Nhật 21-7-19

Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH Ky 12

Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH Ky 12
Chủ Nhật 21-7-2019

Từ 12 giờ đến 7:00 chiềuTại sân trường Trung Học Los Amigo

16566 Newhope St. 

Fountain Valley, CA 92708

Inline image