Đọc Truyện :1/-Vì sao Phải ra Đi -2/-Không Món Quà Nào Hơn

Đọc Truyện

1- Vì sao Phải ra Đi – Tác Giả: Huy Phương

 Hoài Hương -Trọng Nghĩa diễn đọc

2/- Không Món Quà Nào Hơn – tác Giả : Nguyễn Diệu Anh Trinh – Hoài Hương – Trọng Nghĩa diễn đọc