Đọc Truyện : Ão Ảnh Phú Quí – TG: Ngô Viết Trọng

Đọc Truyện Chọn Lọc 

Ão Ảnh Phú Quí 

Tác Giả : Ngô Viết Trọng

Diễn Đọc: Hoài Hương – Trọng Nghiã