Đọc Truyện : Bà Nội – Tác Giả Mimosa Phương Vinh- Hoài Hương và Trọng Nghiã

Độc Truyện Chọn Lọc

Bà Nội

Tác Giả : Mimosa Phương Vinh

Diễn Đọc : Hoài Hương và Trọng Nghĩa