Đọc Truyện : Bến Đò Xóm Miếu- Tác Giả : Nguyễn Ngọc Tư – Diễn Đọc : Hoài Hương và Trọng Nghĩa

-Đọc Truyện : Bến Đò Xóm Miếu- Tác Giả : Nguyễn Ngọc Tư – Diễm Đọc :Trọng Nghĩa – Hoài Hương

Hoài Hương
Bến Đò Xóm Miếu
Chuyện Ba Mùa Mưa- Nhạc Phi Hồ