Đọc Truyện:-Bên Hàng So Đủa và Sự Sống Đến Từ

Đọc Truyện

1/- Bên Hàng So Đủa

Tác giả :Lợi Trân

Diễn Đọc : Trọng Nghĩa- Hoài Hương

2/-Sự Sống Đến Từ 

Tác Giả: Ý Thu

Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa