Đọc Truyện :Câu Chuyện Đêm 30 Tết và Cô Giáo Trẻ Vùng Quê –

Cô Gái Trẻ Vùng Quê – Tác Giả :Thái Quốc Mưu- Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa

Câu Chuyện Đêm 30 Tết – Tác Giả : Bùi Thanh Xuân – Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa