Đọc Truyện – Chi Tư Ù- Con Rạch Nhỏ Quê Mình – tác Giả Tiểu Tử

Đọc Truyện Cuối Tuần :

1- Chị Tư Ù -tác Giả : Tiểu Tử -Diễn Đọc : Trong Nghiã-Hoài Hương

 

2- Con Rạch Nhỏ Quê Mình- tác Giả : Tiểu Tử – Diễn Đọc : Trọng Nghiã- Hoài Hương