Đọc Truyện Chọn Lọc – 1/- Lệch và 2/-Tản Mạn Về Đôi Mắt

Đọc Truyện Chọn Lọc

 

– 1/- Lệch- Tác giả : Ngân Bình- Diễn Đọc : Trọng Nghĩa – Hoài Hương

2/-Tản Mạn Về Đôi Mắt- Tác Giả : Nguyễn Diệu Anh Trinh – Diễn Đọc : Hoài Hương