Đọc Truyện Chọn Lọc :-1/-Mít -2/- Những Mẫu Truyện Trong Nursing Home

Đọc Truyện Chọn Lọc :

1/- Mít – Tác Giả : Phi Nguyễn

Diễn Đọc : Trọng Nghĩa – Hoài Hương

2/- Những Mâu Truyện Trong Nursing Home – tác giả : TV và BH Lê Khánh Long

-Hoài Hương và Trọng Nghĩa diễn đọc

 3/-Mọi – Tác Giả : Lâm Bình Duy Nhiên – Diễn Đọc : Trọng Nghĩa – Hoài Hương

4/- Cơm Canh Nóng Sốt

– Tác Giả : Nguyễn Thị Thanh Dương

– Diễn Đọc : Trọng Nghĩa – Hoài Hương