Đọc Truyện Chọn Lọc : 1-Mùa Hạn 2-Ông Hải Quân

Đọc Truyện : 1-Mùa Hạn – Tác Giả :Vũ Thị Huyền Trang – Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa

Mùa Hạn

2- Đọc Truyện : Ông Hải Quân- Tác Giả : Nguyễn Thị Thanh Dương – Diễn Đọc : Hoài Hương- Trọng Nghĩa

Đọc Truyện : Ông Hải Quân