Đọc Truyện Chọn Lọc -Bên Này Quê Củ và Đồ Chó

Đọc Truyện Chọn Lọc

1/–Bên Này Quê Cũ- Tác Giả :Dương Đại Trường

Diễn Đọc : Hoài Hương và Trọng Nghĩa

2/- Đồ Chó- Tác Giả : Nguyện Thị Thêm

Diễn Đọc: Hoài Hương và Trọng Nghĩa