Đọc Truyện Chọn Lọc : Cha Tôi -Tac Giả :Phan Hạnh

Đọc Truyện 

 

1/-Cha Tôi – Tác Giả : Phan Hạnh

Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa

 

2/- Vẫn Còn Là Câu Hỏi 

Tác Giả : Ngân Bình

Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa