Đọc Truyện Chọn Lọc – Chiếc Áo Dài Của Mẹ – Hậu Quả Của sự Ích Kỹ

Đọc Truyện Chọn Lọc:

1/- Chiếc Áo Dài Của Mẹ – Tác giả : Chu Sa Lan- Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa

Chiếc Áo Dài Của Mẹ

2/-Hậu Quả Của Sự Ích Kỷ -Tác Giả: Huỳnh Mai Hoa- Diễn Đọc : Trọng Nghĩa – Hoài Hương

Hậu Quả Của Sự ích Kỷ