Đọc truyện chọn lọc -Chiếc Dĩa Cổ Trong Phiên Chợ Tết

Đọc Truyện Chọn Lọc

 

1/- Chiếc Dĩa Cổ Trong Phiên Chợ Tết

Tác Giả: Nguyễn Minh Phúc

Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa

2/- Một Lời Nói Dối -Tác Giả : Lê Ka

Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa

 

3- Xã Trưởng Tân Truyện- Tác Giả: Trần Yên Hòa

Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa