Đọc Truyện Chọn Lọc : Chuyện Dài Lấy Vợ Việt Nam -Tác Giả Chu Tất Tiến

Đọc Truyện Chọn Lọc :

 

1/-Chuyện Dài Lấy Vợ Việt Nam

-Tác Giả Chu Tất Tiến

Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa

2/- Lẽ Bóng – Tác Giả Bùi Bích Hà 

Diễn Đọc Hoài Hương – Trọng Nghĩa

3/- Buổi Trưa Trong Tiệm Sách

 Tác Giả :Nguyên Nhung

Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa