Đọc Truyện Chọn Lọc : Con Gái Của Người Ta và Nước Mắt-

Đọc Truyện Chọn Lọc :

1/-Con gái Của Người Ta – Tác Giả : Trần Thiện Phi Hùng – Diễn Đọc : Hoài hương – Trọng Nghĩa

Con Gái Của Người Ta

2/- Nước Mắt – Tác Giả : Nguyễn Thị Thêm – Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa

Nước Mắt