Đọc Truyện Chọn Lọc : Điệp Khúc Tháng Tư- Tác giả : Mimosa Phương Vinh

Đọc Truyện chọn Lọc : Điệp Khúc Tháng Tư- tác giả Mimosa Phương Vinh –

Hoài Hương và Trọng Nghĩa diễn Đọc .

Đọc Truyện : Điệp Khúc Tháng 4