Đọc Truyện chọn Lọc -Đời Tôi -Tác Giả: Đồng Trinh-Ngôn Ngoại

Đọc Truyện 

Đời Tôi-Tác Giả : Đồng Trinh

Diễn Đọc :Hoài Hương – Trọng Nghiã

 

  • Ngôn NGoại – Tác Giả: Tâm Thanh -Diễn Dọc :

  • Trong Nghiã Hoai Hương

Người Thợ Vẽ Bên Dốc Cầu Quay- TG; Trần Bạch Thu- Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghiã

 

-Muà Len Trâu – TG: Sơn Nam -Diễn Đọc : Trọng Nghiã- Hoài Hương