Đọc Truyện Chọn Lọc :Đừng Đánh Con Đau- Tác Giả :Nguyễn Trung Tây – Diễn Đọc: Hoài Hương – Trọng Nghĩa

Đọc Truyện : Đừng Đánh Con Đau – Tác giả : Nguyễn Trung Tây- Diễn Đọc : Hoài Hương và Trọng Nghĩa

Hoài Hương
Đừng Đánh Con Đau

Bài hát Mẹ Tôi – Nhạc Trần Tiến – Đàn Phi Hồ – Tiên Nga hát

Bài hát Tình Cha – Nhạc Ngọc Sơn – Đàn Phi Hồ – Tiên Nga hát