Đọc Truyện Chọn Lọc -Gánh Khổ Đau-Tác Giả : Nguyễn Thi Thanh Dương

Đọc Truyện : 

1- Gánh Khổ Đau- Tác Giả : NGuyễn Thị Thanh Dương

Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa

 

2/- Chiếc Áo Màu gạch – Tác Giả : Bùi Thanh Xuân

Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa