Đọc Truyện Chọn Lọc – Hoài Hương – TN

Đọc Truyện Chọn Loc

 

1/- Những Đứa Con của Má

2/-Dòng Đời Xuôi Chảy – Tác Giả Hoài Hương- Diễn Đọc Hoài Hương

3/-Em Biết Anh “Già Gồi” Em “Phải Gán”- TG: Diễm Hương – Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa

4/- Con Gái Của Người ta – Tác Giả : Trần Thiện Phi Hùng -Diễn Đọc Trọng Nghiã – Hoài Hương