Đọc Truyện Chọn Lọc : Lãnh Nợ – Tác Giả Nguyễn Thị Thanh Dương – Hoài Hương- Trọng Nghĩa diễn đọc.

Đọc Truyện : Lãnh Nợ- tác Giả : Nguyễn Thị Thanh Dương – Diễn Đọc : Trọng Nghĩa – Hoài Hương

Lãnh nợ

2/- Phận Đàn Bà -Tác Giã: Hoáng Phương Nhâm- Diễn Đọc: Trọng Nghĩa: Hoài Hương

Phận Đàn Bà