Đọc Truyện Chọn Lọc :-Người Cha Dượng -Chai Dầu Gió Xanh

Đọc Truyện Chọn Lọc

1- Người Cha Dượng -Tác Giả : Tiểu Thiên- Diễn Đọc : Hoài hương – Trọng Nghĩa

2/- Chai Dầu Gió Xanh – Tác Giả :Quách Thị Tường Vi- Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa