Đọc Truyện Chọn Lọc-Những Lớp Phù Sa -Con Sai Con Vua

Đọc Truyện Chọn Lọc – Hoài Hương và Trọng Nghĩa

1/–Những Lớp Phù Sa- Tác Giả Đinh Ngọc Hùng

2/–Con Sai Con Vua – Tác Giả Đoàn Xuân Thu

3/-Bố Muốn Về Nhà – Tác Giả : Nguyễn Thị Thanh Dương