Đọc Truyện Chọn Lọc :Nổi Khổ Của Bà Mẹ Chồng Thời Nay và Thằng Tý ,con của Thằng Tý – Hoài Hương Trọng Nghĩa diễn đọc .

Đọc Truyện Chọn Lọc :

1/-Nổi Khổ của Bà Mẹ Chồng Thời Nay -Tác Giả : Người Phương Nam

-Hoài Hương và Trọng Nghĩa Diễn Đọc


2/- Thằng Tý và Con của Thằng Tý – Tác Giả Phan – Hoài Hương và Trọng Nghiã diễn Diễn đọc

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Thằng Tý và Con của Thằng Tý