Đọc Truyện Chọn Lọc :-Phố Cũ Ngày Về và Chuyện Năm Trốn Trại

Đọc Truyện Chọn Lọc :

1- Phố Cũ Ngày Về – Tác Giả :Lưu Thiên Lý – Diễn Đọc : Hoài Hương và Trọng Nghĩa

 

Truyện: Phố Cũ Ngày Về

Đọc Truyện Chọn Lọc : 40 Năm Trốn Trại – Tác Giả : Nguyễn Văn Uyển.

-Diễn Đọc : Trọng Nghĩa – Hoài Hương

Truyện :40 Năm Trốn Trại