Đọc truyện Chọn Lọc : Quả Báo- Rồi Cũng Một Ngày-Em Đã Gặp Anh- Mùa Thu Tội Nghiệp

Đọc Truyện 

 

1-Quả Báo – Tác Giả Nguyễn Thị Thanh Dương

Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa

 

 

2-Rồi Cũng Một Ngày

-TG: Ngân Bình

– Diễn Đọc : Hoài Hương- Trọng Nghiã

 

 

3-Em Đã Gặp  Anh

TG: Ng thi Thanh Dương

Diễn Đọc : Hoài Hương- Trọng Nghĩa

 

 

4-Mùa Thu Tội Nghiệp

Tg: Ng Thị Thanh Dương

Diễn Đọc : Hoài Hương- Trọng Nghĩa