Đọc Truyện Chọn Lọc : Sư Tử Nhà Tôi – tác Giả Phạm Chinh Đông- Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa

Tác Giả :Phạm Chinh Đông -Diễn Đọc : Trọng Nghĩa – Hoài Hương

Đọc Truyện : Sư Tử Nhà Tôi

 Đọc Truyện : Sư Tử Nhà Tôi